Svenska kyrkan flaggar falskt.

Svenska kyrkan måste sluta diskriminera mot samkönade par.

Engagemanget i Pride är inte trovärdigt.

Svenska kyrkan är på många sätt ett progressivt föredöme, åtminstone så länge den bedöms med religiösa mått. Dess öppenhet för annan kärlek än den heterosexuella står i skarp kontrast till mer njugga attityder som är utbredda i religiösa kretsar överallt.

Men det var så sent som 2009 den forna statskyrkan bestämde sig för att tillåta präster som själva vill att viga samkönade par. En samvetsklausul tillåter samtidigt präster som inte vill viga samkönade par att neka.

Nyligen frågade Kyrkans tidning Kyrkomötets nomineringsgrupper om de tycker att det dags att ta bort samvetsklausulen så att alla som prästvigs måste säga ja till att viga samkönade par. Svaren indikerar att frågan delar partierna nära nog fifty-fifty.

På den sida som säger ja till att ta bort samvetsklausulen finns enkla argument om att tiden är inne att fullt ut likabehandla. ”Det handlar om kyrkans gudsbild och människosyn”, säger Jerker Schmidt som är präst i Svenska kyrkan och kyrkopolitiker för Borgerligt Alternativ till SVT. I samma inslag lägger Mats Rimborg som är ordförande för Partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan i Göteborgs stift fram argument för att behålla samvetsklausulen: ”Det är en yttrandefrihetsfråga, även präster måste ha rätt till åsiktsfrihet”,

Präster är fria att ha vilka åsikter som helst, även åsikter som går på tvärs mot vad arbetsgivaren eller lagen föreskriver, men ingen anställd har någon rätt att välja bort arbetsuppgifter på basis av sina personliga åsikter. Det samma gäller yttrandefriheten. Präster har rätt att yttra sig fritt som alla andra, men att utföra vigslar är inte ett yttrande i lagens mening, ej heller att neka vigslar.

Flera liberala partier menar att prästers möjlighet att diskriminera är en personlig frihet mer skyddsvärd än principen om allas lika värde och rätt till likabehandling. Det är lindrigt uttryckt bakvänt – en klassisk liberal grundtes är ju att var och en bör ha största möjliga frihet som inte inkräktar på andras frihet. Utan tillägget om att inte inkräkta på andras frihet, är liberalismen identisk med den starkes rätt.

Knappast någon, liberal eller ej, skulle acceptera liknande resonemang om det gällde en lärare som inte vill sätta betyg på vissa elever eller busschaufförer som inte vill släppa ombord vissa  passagerare.

Att Sverigedemokraterna å sin sida framhåller att ”samvetsfriheten är grundläggande” överraskar inte, eftersom principen om alla människors lika värde står i direkt konflikt med deras ideologi.

Svenska kyrkan har gjort framsteg och det är bra, men dess glada Prideflaggande förblir falskt så länge den tillåter enskilda präster att diskriminera mot samkönade par. Antingen behandlar Svenska kyrkan alla älskande par som vill gifta sig lika, eller så gör den inte det. Här finns inget både och, bara antingen eller.


Ur enkätsvaren för att kräva att präster viger samkönade par:
”Präster ska inte tillåtas diskriminera samkönade par” – Vänstern i Svenska kyrkan.

”I en bred folkkyrka som Svenska kyrkan är alla människors kärlek lika viktig och betydelsefull. Det är därför en självklarhet att prästvigda i Svenska kyrkan ska viga par av samma kön.” – Borgerligt Alternativ.

”Kyrkan står för att alla människors lika värde och rättigheter ska gälla alla.” – Miljöpartister i Svenska kyrkan

”Vår principiella uppfattning är att man som präst, där vigsel ingår bland arbetsuppgifterna, ska viga oavsett kön.” – Socialdemokraterna 

Ur enkätsvaren mot att kräva att präster viger samkönade par:
”Eftersom präster inte är överens om detta bör det inte införas som ett krav.” – Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

”Svenska kyrkan har problem med rekrytering. Då ska man inte minska potentialen av partipolitiska skäl.” – Frimodig kyrka

”Väjningsrätten för den enskilde prästen är ett löfte från kyrkomötet, den är vital för att vara en inkluderande kyrka för alla fromhetsinriktningar.” – Sverigedemokraterna

”Svenska kyrkan är inte en åsiktsgemenskap. Det måste finnas plats för människor med olika uppfattningar.” – Fria liberaler i Svenska kyrkan.

Svenska för partiledare, lektion 1 – ”massaker”

Ordet ”ord” betecknar ett självständigt språkligt element med relativt enhetlig betydelse, enligt Svensk ordbok.

Just det. Ord har betydelser. Om det inte har någon betydelse, är det inget ord. Ordens betydelse kan glida, förändras, förnyas, överlappa, vara smal, vara bred, glömmas bort, uppstå spontant. Nya ord etablerar sig efter hand som vi behöver benämna något. De är också identitetsmarkörer, socialt bindemedel.

Många ord är värdeladdade, och därför tycker många att det är bra att använda dem med omdöme. Det är skillnad mellan att gilla och att älska, mellan bra och fantastisk, mellan avsmak och hat – tre exempel på när det är styrkan i ordet som varierar snarare än betydelsen i sig.

Den 11 juni beskrev Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på Twitter Coronapandemins framfart i Sverige med det starkaste ordet han kunde komma på:

”Det är en massaker. Tusentals människor har fått dö i förtid till följd av, hävdar jag, att man gjorde allvarliga missbedömningar initialt kring kraften i det här viruset. Man lät det spridas.”

Svensk ordbok om substantivet massaker: ”Sam­tidigt dödande av många människor”.

Ah! Ordet betyder massmord.

Men när vi tittar på verbet massakrera i ordböckerna, ser vi att ordet massaker inte betecknar vilket mördande som helst, utan ett särskilt blodigt, hänsynslöst, fasaväckande mördande. Svenska akademins ordbok SAOB beskriver verbet massakrera som att skoningslöst och grymt nedhugga, döda, slakta, anställa blodbad på i synnerhet någon som icke kan värja sig, och vidare som att lemlästa, stympa, illa tilltyga, krossa, förinta.

Enligt ordböckerna kommer ordet troligen från franskan, där det är känt sedan slutet av 1700-talet då man använde det om massavrättningar i giljotinen. I den rika svenska massakerhistorien kanske vi tänker på händelser som Stockholms blodbad i november 1520, också en massavrättning då i storleksordningen 80-100 personer, många av dem oskyldigt tjänstefolk till de egentliga målen för massakern, dödades på olika grymma vis.

Det är lätt att tänka att massakrer är något man höll på med förr i tiden, men massakrer är dessvärre vanliga även i modern tid. Några exempel från 1900-talet:

Massakern i Kamenets-Podolsk i västra Ukraina i augusti 1941. Tyska SS mördade enligt sin egen rapport 23 600 människor, mestadels ungerska judar som överlämnats till SS av ungerska myndigheter. Massakern blev en upptakt till förintelsen i Ungern.

Massakern i Son My i Vietnam den 16 mars 1968, då en amerikansk infanteripluton mördade ett icke fastställt antal människor, de flesta kvinnor och barn som i många fall våldtogs och torterades innan de sköts till döds. Dödssiffran varierar mellan 347 och 504.

Massakern på Himmelska fridens torg i Kina den 4 juni 1989, då kinesiska myndigheter beordrade militären att slå ner en demonstration för större frihet i Kina. Antalet dödsoffer är okänt, men kan uppgå till cirka 3000 personer som sköts ihjäl eller kördes över av stridsvagnar.

Massakern i Srebrenica i Bosnien i juli 1995, då cirka 8000 bosniska pojkar och män mördades av bosnienserbiska styrkor. Offren hade samlats ihop utanför staden inför massmordet, som tog elva dagar att genomföra.

Dessvärre är massakrerna i mänsklighetens historia betydligt fler, antalet ökar ännu i förfärande takt. Ändå är Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson angelägen att foga Sveriges döda i coronapandemin till denna blodstänkta kategori. Han har fått frågan om sitt ordval flera gånger, senast i Sveriges Radio den 28 juni, och aldrig backat från det. Åkesson påstår alltså, att Sveriges regering och Sveriges myndigheter begått ett överlagt massmord i Sverige.

Är det elakt att tolka Åkesson så bokstavligt? Han kanske bara använder ordet massaker för effektens skull, för att få genomslag i media? Mer för att skicka en signal om hur allvarligt han ser på de svenska dödstalen i pandemin, än för ordets verkliga innebörd?

Nej, låt oss visa Jimmie Åkesson respekt genom att anta att han väljer sina ord och menar vad han säger.

Sverigedemokraterna skriver ju själva på sin hemsida att det som vägleder dem i deras politiska arbete är ordet ”genuint” och att de ”ogillar ytliga utspel”.

Och som de kvävande nationalister de är, har Sverigedemokraterna självklart också en politik för svenska språket. Där gör de klart att språket är en viktig del av kulturen och det viktigaste sättet att kommunicera med varandra inom nationen. Därför är det viktigt med goda språkkunskaper – och det är ungefär hela djupet av deras vision om fäderneslandets stolta tungomål.

Så vi kan tryggt anta att Jimmie Åkesson har goda språkkunskaper, att han vet vad orden betyder och förstår språkets kommunicerande kraft. Hans verklighetsfrånvända tweet om att dödsfallen i virusutbrottets kölvatten skulle vara ett brutalt, överlagt massmord är absolut inget ytligt utspel, något futtigt effektsökeri, en ansvarslös överdrift, ett ynkligt försök att få fotfäste i debatten eller ett skamlöst underblåsande av människors rädsla för den dödliga sjukdomen, sorg efter bortgångna nära och oro inför framtiden.

Nejdå, inte alls.


https://twitter.com/jimmieakesson/status/1270962642807672833
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_blodbad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Massakern_i_Kamjanets-Podilskyj
https://sv.wikipedia.org/wiki/Son_My-massakern
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protesterna_och_massakern_på_Himmelska_fridens_torg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Srebrenicamassakern
https://sverigesradio.se/artikel/7503932
https://sd.se/vad-vi-vill/
https://sd.se/our-politics/svenska-spraket/

Läs för barnen! Läs för dig själv!

Första delen av en essä om läsandet, dess kris och varför det är viktigt att läsa. I nästa del: hur det kommer sig att online-plattformarna vinner.

Som barn läste jag serier och fick emellanåt höra att serieläsandet skulle förstöra mig och att jag borde läsa ”riktiga böcker” i stället. Jag förstod inte. För jag läste inte bara serier utan också riktiga böcker, rikligt med riktiga böcker, och därför visste jag att samma sak hände i mig när jag läste serier som när jag läste böcker.

Jack Londons The Call of the Wild tränade mitt rättspatos genom den gripande berättelsen om hunden Buck som kidnappas från sitt soffliggande till ett hårt liv som slädhund i Alaska och till sist ansluter sig till en vargflock. Lord of the Flies av William Golding väckte tankar om hur samhällsgemenskaper formas och vittrar sönder och vilka följderna kan bli. Och när fröken i fjärde klass högläste ur Lisa Tetzners Sotarpojken varje fredag blev jag så påverkad av berättelsen om pojken Giorgo vars familj hamnar på obestånd och tvingas sälja honom till tjänst som sotarpojke och de orättvisor han måste utstå och hur han hjältemodigt håller fast vid sin goda kärna och överlever, att jag inte bara bad att få böckerna så att jag kunde läsa dem om och om igen utan också flyttade min madrass från sängen till golvet. Om stackars tappra, misshandlade, svältande Giorgio sov på golvet skulle jag också sova på golvet. Och jag gick jämsides med Frodo på hela hans farofyllda väg till Domedagsberget när jag läste Lord of the Rings i timmar på timmar, och ännu fler på att leka Lord of the Rings; vara Frodo. Gick kroppsligen in i Boromirs öde och föll död ner genomborrad av Uruk-Hais pilar. Spelade upp den sorgliga kampen mellan Smeagol och Gollum med min egen röst, och kände både Frodos förtvivlan och Sams förtvivlade mod inför Mordors portar i mitt eget bröst.

Tänk tillbaka. Minnen av sådant du läst är lika levande som minnen av sådant du upplevt.

Ett seriealbum går fortare att läsa än en bok och kräver på sätt och vis mindre av fantasin. Jag behöver inte föreställa mig hur Tintin ser ut, jag ser honom redan. Och persongallerierna är ofta påfallande likriktade i de europeiska serier jag växte upp med – en rättskaffens hjälte som faktiskt är rätt småtråkig (Tintin, Asterix, Spirou, Johan), en anarkistisk kamrat som alltid både hjälper till och skapar oreda (Kapten Haddock, Obelix, Nicke, Pellevin) och gärna någon bifigur som är både värdefull och ömtålig (Professor Kalkyl, Greven, Miraculix). Och förstås ärkefienderna, de som skapar oreda i världen så att våra hjältar måste skrida till handling (Roberto Rastapopoulos, kusin Ricke, Julius Caesar, Gargamel). De är inspirerande, rörande, skrämmande, halsbrytande roliga. De lärde mig att människor oftast innehåller en salig blandning av egenskaper, att en eller flera svagheter eller motstridigheter inte alls utesluter att de samtidigt kan vara modiga, lojala och generösa, fulla av kärlek och humor. Och dessutom lär vi oss att skurkarna sällan är helt genomruttna. De har gott i sig, eller har haft gott i sig. Som alla andra. Som du. Som jag.

Allt detta tänkte jag på därför att en vän som är bibliotekarie gjorde mig uppmärksam på läskrisen, som det rapporteras och kommenteras om i dagarna. Hon tipsade på Facebook om en krönika i Sydsvenskan av Anders Mildner, där han refererar rön från Statens medieråd som visar att även barn som vuxit upp med läsande, plötsligt slutar läsa när de når tonåren. Bland tolvåringarna läser 24 procent bok eller tidning varje dag, en siffra som rasar till 13 procent när vi tittar på 13-åringarna. Det är ett gigantiskt tapp på väldigt kort tid. Läsandet fortsätter sedan att minska långsamt, bland 18-åringarna är det elva procent som läser dagligen. Och läsandet bland unga vuxna, 25-34, rör sig neråt mot samma nivåer, enligt medierådet. Och det stämmer precis som Mildner också säger, att barn börjar läsa om de har tillgång till böcker och tidningar i en läsande omgivning som uppmuntrar deras läsning på olika sätt. Skolan är viktig, men hemmet är ännu viktigare. Vi vet också att det som tycks tränga undan läsandet är skärmbaserade spel, YouTube och sociala medier, främst Instagram och Snapchat.

Och då bör vi fråga oss varför man ska läsa.

Min vän, som alltså har lång erfarenhet av professionellt läsfrämjande, skrev att för henne handlar det (läsandet) om vilket samhälle vi vill leva i, och jag höll med och skrev i en kommentar att jag själv skulle vilja se ett samhälle ”där människor kan fokusera på en och samma sak i mer än någon minut, där tid ges för läsning, försjunka i tankar och dagdrömmar, där människor inte bara har lite vidare horisonter utan gärna vill vidga sina horisonter; intresserar sig för andras omständigheter och både lätt och gärna lever sig in i dem”. 

I sin krönika problematiserar Anders Mildner det nyttoperspektiv som ofta färgar alla diskussioner om läsfrämjande eller diskussioner som utgår från att det minskande läsandet är ett problem. Och det är ju lätt hänt: när någon säger att det är samma sak att läsa en roman och att skrolla på Instagram, då sträcker man sig gärna efter argument som handlar om något nyttobetonat, som att träna språkfärdigheter. Språkfärdigheter behöver alla, och dem tränar man inte på Instagram. Och om man inte tränar sina språkfärdigheter när man är liten och vill bli polis, så kommer man inte att kunna skriva ordentliga polisrapporter när man blir stor. Sydsvenskan rapporterade att alla de fem lärosätena som utbildar poliser ser att många aspiranter inte klarar det nödvändiga skrivandet:
”Det kan bland annat handla om att det är svårt för en läsare att uppfatta vad som har sagts i förhör och vad som är polisens egna ord, eller att det är svårt att förstå vem som är källan till olika uppgifter.
– Det handlar inte om stavfel, utan om helt andra saker. Att skriva protokoll där många röster förekommer är svårt, får man ingen träning i det kan det bli hur galet som helst, säger [professorn i svenska språket vid Linnéuniversitetet, min anm] Gunilla Byrman. […]
– Det blir helt enkelt omöjligt för en åklagare att driva saken vidare då, säger Gunilla Byrman.”

Detta säger förresten något om den rikspolitiska debatten i frågor som rör brott och (hårdare) straff, eller hur? Fler poliser, fler poliser, fler poliser – som skriver rättsosäkra protokoll som ingen vettig åklagare går till åtal på. Hur galet som helst, sa professorn och hade alldeles rätt.

Bristande språkbehärskning kan alltså få oanade följder. Men det är inte bara därför folk ska läsa.

Steve Jobs, den ikoniske medgrundaren till Apple, ska ha resonerat om människor som är så kreativa att de kan åstadkomma banbrytande tekniska lösningar och sagt att de aldrig skapar något nytt ur intet, utan snarare lägger ihop saker, ”Creativity is just Connecting things”,  och menade att de lyckades ”because […] they’ve had more experiences or have thought more about their experiences than other people have”.  Vidare menade han att detta var en sällsynt egenskap, att många i hans bransch hade på tok för snäv syn på livet, universum och allting: ”They don’t have enough dots to connect, and they end up with very linear solutions, without a broad perspective on the problem”.

Att läsa skönlitteratur ger oss punkter att förbinda. Referenser. Men det är inte bara därför folk ska läsa.

Varför ska folk läsa då?

De ska läsa för att det är roligt att läsa. För att det är spännande. Och sinnesvidgande. För att det är bland det skönaste som finns att bli fängslad av en berättelse, bländad av världarna texten trollar fram. För att några ord ställda efter varandra kan vända upp och ner på alltet. Ingen annan framställningsform kan konkurrera med litteraturen om dess förmåga att få oss att själva mana fram, ur vårt eget inre, kompletta människor med känslor, öden och drivkrafter, fantasiväsen och äventyr. Hur den släpper ner oss på platser där vi aldrig varit, platser som inte existerar, eller som försvann för länge sedan eller är så långt bort att vi aldrig kan nå dem. Och ändå ser vi varje gatsten, lykta, blad och kvist och stjärna på himlen, känner dofterna av regn eller elefanter eller bakelser, känner fukt, hetta, köld. Vi hör fågelkvittret, skottsalvorna, spadarna som sparkas ner i jorden, skriken från brottsplatsen och kärleksorden som viskas i någons öra. Den hjälper oss till gråt, gapskratt, skräck, förtvivlan, glädje, hopp. Inspirerar oss, skrämmer oss, tröstar och motiverar oss. Ger oss insikten att världen inrymmer så oerhört mycket mer än det vi har framför näsan i våra dagliga liv, så oerhört många fler perspektiv, erfarenheter och drömmar – att det breder ut sig ett nytt myller av intryck, omständigheter och saker att vara nyfiken på bakom varje hörn.

Och tränar vår språkbehärskning så att vi kan skriva begripliga rapporter på jobbet. Och ger oss punkter att förbinda så att vi får djupare förståelse för de problem vi löser med våra tekniska innovationer. Och bildar oss i största allmänhet så att vi kan förstå och delta i samhället. Och stärker vår empati så att vi blir konstruktiva deltagare i demokratin.

Därför!

Hur kommer det sig då att sociala medier, Youtube och dylikt så effektivt tränger undan litteraturen? Det beror på att online-plattformarna är förkrossande överlägsna på några få, avgörande sätt. Och de tränger undan mycket mer än bara läsandet. Det återkommer jag till i del två.


Några böcker jag läst på sistone

Den tyska flickan av Armando Lucas Correa, en spännande, myllrande och gripande skildring av ett släktöde med några av 1900-talets viktigaste historiska händelser som fond. Den blir säkert film så småningom, läs den innan dess!

Sorgen bär fjäderdräkt av Max Porter, en underbar liten bok om hur en kråka sonika flyttar in hos en sorgedrabbad familj och lovar att inte ge sig av förrän allt är okej igen. Det finaste, nyaste jag läst på åratal.

Elefanten som gick upp i rök : och andra berättelser av den märklige Haruki Murakami. Det här är inte en roman utan en samling synbarligen snabbt hopfogade noveller (han skriver själv i en av dem att de är snabbt hopfogade) som är på en gång vardagliga och underliga.