Svenska kyrkan flaggar falskt.

Svenska kyrkan måste sluta diskriminera mot samkönade par.

Engagemanget i Pride är inte trovärdigt.

Svenska kyrkan är på många sätt ett progressivt föredöme, åtminstone så länge den bedöms med religiösa mått. Dess öppenhet för annan kärlek än den heterosexuella står i skarp kontrast till mer njugga attityder som är utbredda i religiösa kretsar överallt.

Men det var så sent som 2009 den forna statskyrkan bestämde sig för att tillåta präster som själva vill att viga samkönade par. En samvetsklausul tillåter samtidigt präster som inte vill viga samkönade par att neka.

Nyligen frågade Kyrkans tidning Kyrkomötets nomineringsgrupper om de tycker att det dags att ta bort samvetsklausulen så att alla som prästvigs måste säga ja till att viga samkönade par. Svaren indikerar att frågan delar partierna nära nog fifty-fifty.

På den sida som säger ja till att ta bort samvetsklausulen finns enkla argument om att tiden är inne att fullt ut likabehandla. ”Det handlar om kyrkans gudsbild och människosyn”, säger Jerker Schmidt som är präst i Svenska kyrkan och kyrkopolitiker för Borgerligt Alternativ till SVT. I samma inslag lägger Mats Rimborg som är ordförande för Partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan i Göteborgs stift fram argument för att behålla samvetsklausulen: ”Det är en yttrandefrihetsfråga, även präster måste ha rätt till åsiktsfrihet”,

Präster är fria att ha vilka åsikter som helst, även åsikter som går på tvärs mot vad arbetsgivaren eller lagen föreskriver, men ingen anställd har någon rätt att välja bort arbetsuppgifter på basis av sina personliga åsikter. Det samma gäller yttrandefriheten. Präster har rätt att yttra sig fritt som alla andra, men att utföra vigslar är inte ett yttrande i lagens mening, ej heller att neka vigslar.

Flera liberala partier menar att prästers möjlighet att diskriminera är en personlig frihet mer skyddsvärd än principen om allas lika värde och rätt till likabehandling. Det är lindrigt uttryckt bakvänt – en klassisk liberal grundtes är ju att var och en bör ha största möjliga frihet som inte inkräktar på andras frihet. Utan tillägget om att inte inkräkta på andras frihet, är liberalismen identisk med den starkes rätt.

Knappast någon, liberal eller ej, skulle acceptera liknande resonemang om det gällde en lärare som inte vill sätta betyg på vissa elever eller busschaufförer som inte vill släppa ombord vissa  passagerare.

Att Sverigedemokraterna å sin sida framhåller att ”samvetsfriheten är grundläggande” överraskar inte, eftersom principen om alla människors lika värde står i direkt konflikt med deras ideologi.

Svenska kyrkan har gjort framsteg och det är bra, men dess glada Prideflaggande förblir falskt så länge den tillåter enskilda präster att diskriminera mot samkönade par. Antingen behandlar Svenska kyrkan alla älskande par som vill gifta sig lika, eller så gör den inte det. Här finns inget både och, bara antingen eller.


Ur enkätsvaren för att kräva att präster viger samkönade par:
”Präster ska inte tillåtas diskriminera samkönade par” – Vänstern i Svenska kyrkan.

”I en bred folkkyrka som Svenska kyrkan är alla människors kärlek lika viktig och betydelsefull. Det är därför en självklarhet att prästvigda i Svenska kyrkan ska viga par av samma kön.” – Borgerligt Alternativ.

”Kyrkan står för att alla människors lika värde och rättigheter ska gälla alla.” – Miljöpartister i Svenska kyrkan

”Vår principiella uppfattning är att man som präst, där vigsel ingår bland arbetsuppgifterna, ska viga oavsett kön.” – Socialdemokraterna 

Ur enkätsvaren mot att kräva att präster viger samkönade par:
”Eftersom präster inte är överens om detta bör det inte införas som ett krav.” – Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

”Svenska kyrkan har problem med rekrytering. Då ska man inte minska potentialen av partipolitiska skäl.” – Frimodig kyrka

”Väjningsrätten för den enskilde prästen är ett löfte från kyrkomötet, den är vital för att vara en inkluderande kyrka för alla fromhetsinriktningar.” – Sverigedemokraterna

”Svenska kyrkan är inte en åsiktsgemenskap. Det måste finnas plats för människor med olika uppfattningar.” – Fria liberaler i Svenska kyrkan.

Jorden anropar Sverigedemokraterna.

Det är roligt med ett korn av allvar att en undersökning visar att SD-väljarna tror på utomjordingar mer än andra.

I juni gjorde Novus en udda undersökning. De ville veta om svenskarna tror att varelser från andra planeter har besökt jorden under tiden som vi människor existerat.

Lite mer än en femtedel, 22 procent, tror det.

Det är en chockerande hög andel. För tänk en sekund på sannolikheterna vi rör oss med här. I ett obegripligt stort universum kan varelser leva på flera miljarder planeter och ändå vara extremt ovanliga. Om vi ska ta ledning av hur livet på jorden tett sig hittills, får vi konstatera att det hittills existerat åtminstone tiotals miljoner arter utan att en enda varit i stånd att göra bemannade expeditioner bortom sitt solsystem, än mindre till andra stjärnor eller galaxer. Den tid då universum alls kan hysa liv kanske rentav är för kort för att evolutionen ska hinna frambringa några varelser som är tillräckligt avancerade.

Undersökningen visar två andra spännande saker.

Den första är att personer som röstar på Sverigedemokraterna i signifikant högre utsträckning än andra tror att rymdvarelser gjort expeditioner till jorden. Novus skriver att det inte beror på själva den politiska tillhörigheten, utan på att Sverigedemokrater ofta tillhör två andra grupper som också tror på rymdbesökare i signifikant högre utsträckning än andra, nämligen 1) män och 2) som bor på landsbygden.

Jag instämmer med Novus – politiska sympatier med Sverigedemokraterna hör inte i sig samman med tro på rymdexpeditioner. Däremot tror jag att det finns ett samband mellan att hysa övertygelser med svag verklighetsförankring och att rösta på Sverigedemokraterna. Sådana övertygelser kan till exempel vara att vaccination är en komplott för att tjäna pengar, att miljörörelsen ljuger om klimatkrisen, att Sverige på det hela taget är farligt att leva i eller att asylsökande lever i lyx på svenska bidrag.

Övertygelser formar handlingar. Därför är det viktigt att försöka hysa korrekta övertygelser, det vill säga övertygelser med någorlunda stöd i fakta om verkligheten.

Men – Novus konstaterar också att den grupp som allra minst tror att rymdvarelser besöker jorden, är undersökningens yngsta deltagare. I gruppen 18-29 år är det bara 13 procent som tror på interplanetär jordturism. Om det betyder att unga vuxna är mindre benägna att tro saker som av allt att döma inte stämmer, eller som det i varje fall inte finns goda skäl att tro, ger det hopp om framtiden.


Ett tillägg. Det är inte skadligt i sig att tro att rymdvarelser besökt jorden. Men det kan vara skadligt att mer generellt vara benägen att tro saker som inte stämmer.

”22 procent av svenskarna tror på utomjordingar”, undersökning av Novus.