Svenska för partiledare, lektion 1 – ”massaker”

Ordet ”ord” betecknar ett självständigt språkligt element med relativt enhetlig betydelse, enligt Svensk ordbok.

Just det. Ord har betydelser. Om det inte har någon betydelse, är det inget ord. Ordens betydelse kan glida, förändras, förnyas, överlappa, vara smal, vara bred, glömmas bort, uppstå spontant. Nya ord etablerar sig efter hand som vi behöver benämna något. De är också identitetsmarkörer, socialt bindemedel.

Många ord är värdeladdade, och därför tycker många att det är bra att använda dem med omdöme. Det är skillnad mellan att gilla och att älska, mellan bra och fantastisk, mellan avsmak och hat – tre exempel på när det är styrkan i ordet som varierar snarare än betydelsen i sig.

Den 11 juni beskrev Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på Twitter Coronapandemins framfart i Sverige med det starkaste ordet han kunde komma på:

”Det är en massaker. Tusentals människor har fått dö i förtid till följd av, hävdar jag, att man gjorde allvarliga missbedömningar initialt kring kraften i det här viruset. Man lät det spridas.”

Svensk ordbok om substantivet massaker: ”Sam­tidigt dödande av många människor”.

Ah! Ordet betyder massmord.

Men när vi tittar på verbet massakrera i ordböckerna, ser vi att ordet massaker inte betecknar vilket mördande som helst, utan ett särskilt blodigt, hänsynslöst, fasaväckande mördande. Svenska akademins ordbok SAOB beskriver verbet massakrera som att skoningslöst och grymt nedhugga, döda, slakta, anställa blodbad på i synnerhet någon som icke kan värja sig, och vidare som att lemlästa, stympa, illa tilltyga, krossa, förinta.

Enligt ordböckerna kommer ordet troligen från franskan, där det är känt sedan slutet av 1700-talet då man använde det om massavrättningar i giljotinen. I den rika svenska massakerhistorien kanske vi tänker på händelser som Stockholms blodbad i november 1520, också en massavrättning då i storleksordningen 80-100 personer, många av dem oskyldigt tjänstefolk till de egentliga målen för massakern, dödades på olika grymma vis.

Det är lätt att tänka att massakrer är något man höll på med förr i tiden, men massakrer är dessvärre vanliga även i modern tid. Några exempel från 1900-talet:

Massakern i Kamenets-Podolsk i västra Ukraina i augusti 1941. Tyska SS mördade enligt sin egen rapport 23 600 människor, mestadels ungerska judar som överlämnats till SS av ungerska myndigheter. Massakern blev en upptakt till förintelsen i Ungern.

Massakern i Son My i Vietnam den 16 mars 1968, då en amerikansk infanteripluton mördade ett icke fastställt antal människor, de flesta kvinnor och barn som i många fall våldtogs och torterades innan de sköts till döds. Dödssiffran varierar mellan 347 och 504.

Massakern på Himmelska fridens torg i Kina den 4 juni 1989, då kinesiska myndigheter beordrade militären att slå ner en demonstration för större frihet i Kina. Antalet dödsoffer är okänt, men kan uppgå till cirka 3000 personer som sköts ihjäl eller kördes över av stridsvagnar.

Massakern i Srebrenica i Bosnien i juli 1995, då cirka 8000 bosniska pojkar och män mördades av bosnienserbiska styrkor. Offren hade samlats ihop utanför staden inför massmordet, som tog elva dagar att genomföra.

Dessvärre är massakrerna i mänsklighetens historia betydligt fler, antalet ökar ännu i förfärande takt. Ändå är Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson angelägen att foga Sveriges döda i coronapandemin till denna blodstänkta kategori. Han har fått frågan om sitt ordval flera gånger, senast i Sveriges Radio den 28 juni, och aldrig backat från det. Åkesson påstår alltså, att Sveriges regering och Sveriges myndigheter begått ett överlagt massmord i Sverige.

Är det elakt att tolka Åkesson så bokstavligt? Han kanske bara använder ordet massaker för effektens skull, för att få genomslag i media? Mer för att skicka en signal om hur allvarligt han ser på de svenska dödstalen i pandemin, än för ordets verkliga innebörd?

Nej, låt oss visa Jimmie Åkesson respekt genom att anta att han väljer sina ord och menar vad han säger.

Sverigedemokraterna skriver ju själva på sin hemsida att det som vägleder dem i deras politiska arbete är ordet ”genuint” och att de ”ogillar ytliga utspel”.

Och som de kvävande nationalister de är, har Sverigedemokraterna självklart också en politik för svenska språket. Där gör de klart att språket är en viktig del av kulturen och det viktigaste sättet att kommunicera med varandra inom nationen. Därför är det viktigt med goda språkkunskaper – och det är ungefär hela djupet av deras vision om fäderneslandets stolta tungomål.

Så vi kan tryggt anta att Jimmie Åkesson har goda språkkunskaper, att han vet vad orden betyder och förstår språkets kommunicerande kraft. Hans verklighetsfrånvända tweet om att dödsfallen i virusutbrottets kölvatten skulle vara ett brutalt, överlagt massmord är absolut inget ytligt utspel, något futtigt effektsökeri, en ansvarslös överdrift, ett ynkligt försök att få fotfäste i debatten eller ett skamlöst underblåsande av människors rädsla för den dödliga sjukdomen, sorg efter bortgångna nära och oro inför framtiden.

Nejdå, inte alls.


https://twitter.com/jimmieakesson/status/1270962642807672833
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_blodbad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Massakern_i_Kamjanets-Podilskyj
https://sv.wikipedia.org/wiki/Son_My-massakern
https://sv.wikipedia.org/wiki/Protesterna_och_massakern_på_Himmelska_fridens_torg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Srebrenicamassakern
https://sverigesradio.se/artikel/7503932
https://sd.se/vad-vi-vill/
https://sd.se/our-politics/svenska-spraket/

Seger eller död – leve Segerstedt!

Det är Sverigedemokraters vanföreställningar om ”nationen” som driver dem att sabotera demokratin i Sverige.

Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Dylan Thomas, 1952 (utdrag)

”Sällskapsmänniskan som var svag för fina kläder och dyra viner och lite barnsligt glad över att tjäna mycket pengar. Och han var naturligtvis snarstucken, raljant, besvärlig, orättvis – som alla människor – och generös och ömsint, ibland trött och sårad.”

Så beskrev en dotter sin far som då hade varit bortgången i tio år. Det var 1955, dottern var Ingrid Segerstedt-Wiberg och fadern var Torgny Segerstedt. Det är en finstämd bild hon ger, rörande i sin uppriktighet, extra kärleksfull eftersom den omfamnar hela personen med skavanker och allt.

Torgny Segerstedts besvärlighet var det fler än dottern som fick erfara. Som chefredaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning gjorde han sig redan 1933 till ovän med självaste Hermann Göring, nazitysk riksminister som försökte få tyst på Segerstedts skoningslösa kritik mot nazismen och Tysklands nya Führer genom att läxa upp honom. ”Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning”, hade Segerstedt skrivit i en svidande text i GHT i februari 1933. Göring skickade bums ett hotfullt genmäle till tidningen: ”Som uppriktig vän till Sveriges folk ser jag i dylika smutsiga utlåtanden en allvarlig fara för ett vänskapligt och hjärtligt förhållande de båda folken emellan. Innan vidare åtgärder vidtagas, anhåller jag om underrättelse, huruvida Eder redaktion i framtiden kommer att inskrida mot dylika yttranden”.

Segerstedt lät sig inte hunsas, utan svarade i en ledare i tidningen. ”Det förefaller, som herr Göring trodde, att Sverige vore något slags annex till det tyska riket […] Den som har ögon att se med, kan icke vara i tvivelsmål om att olyckan är å färde i Tyskland”.

Jodå, olyckan var å färde i Tyskland.

Och idag är den å färde i Sverige.

Vi som är uppvuxna i Sverige under decennierna efter andra världskriget har ofta uppfattningen att världen i stort, särskilt Europa, särskilt Skandinavien, och alldeles särskilt Sverige, har lämnat allehanda auktoritära villfarelser bakom sig. För vi som vuxit upp i välstånd, trygghet, frihet och öppenhet, vi som åtnjuter den demokratiska välfärdsstatens inkluderande välsignelser – vi är vaccinerade mot demagogers populistiska locktoner, vi ser igenom propaganda, vi skulle aldrig låta någon tumma på rättsstatens institutioner eller komma undan med illasinnade politiska lögner. De totalitära trummor som mullrade bakom Hermann Göring när han måttade med stövelklacken mot Segerstedts hals 1933, de har en gång för alla tystnat.

Det är vad vi trodde. Kände oss trygga med.

Vi hade fel.

En av Sverigedemokraternas viktigaste ideologer, Mattias Karlsson, skrev ett pompöst inlägg på sin Facebooksida efter riksdagsvalet 2018. Innehållet hade varit mest bara löjeväckande och genant, om det inte var så illavarslande. Inlägget slutade med ödesmättade ord som var ägnade att svetsa samman anhängarna och hota oss andra: ”Det finns bara två val. Seger eller död”.

Visst, inlägget består av fantasier, men inte fria fantasier utan lagbundna, farliga fantasier. Den här sortens svulstigt hjältenonsens är långt ifrån harmlöst. Det eldar upp, det sluter led, det väcker stridslust och manar fram offervilja. Att alltihop bygger på lögner och delirier har ingen som helst betydelse, snarare hjälper det den sverigedemokratiska virvelvinden att bara öka i styrka på ett sätt som den aldrig hade kunnat om den måste hålla sig till fakta. Men inlägget var desto viktigare för oss andra, kanske det viktigaste någon ledande Sverigedemokrat sagt sedan partiet tog sig in i riksdagen 2010. För inlägget bekräftar bortom alla tvivel att ledande Sverigedemokrater lider av vanföreställningar om att de befinner sig i krig. Och detta krig, låt vara baserat på hjärnspöken, kommer att lämna efter sig högst verkliga ruiner. Och de kommer aldrig att ge sig, för det enda alternativet de själva ser till att segra, är – att dö.


Sverigedemokraternas feberdrömmar om historiska strider och hjältenonsens finns inbäddade i deras ideologi. De kallar sig ett ”socialkonservativt parti som vilar på en nationalistisk grundsyn”. Denna semantiska nedtoning av nationalismen är en av många lappar i ulvens fåraklädsel, men i själva verket är nationalismen partiets ryggrad och bultande hjärta, precis som den alltid varit. Partiets sakpolitik är marinerad i föreställningen att nationen är något som existerar oberoende av människorna som befolkar den. Nationen är för partiet en metafysisk entitet med egna egenskaper som går i arv till alla som föds in i och därmed blir en del av nationen. Att vara en del av en nation är, enligt Sverigedemokratisk världsåskådning, något helt annat och mycket djupare än att bara vara född i ett land och leva i det. Deras sammanhållningspolitiska inriktningsprogram dryper av kollektivistiskt svärmeri för en vision om ett samhälle där alla så väldigt gärna vill ställa sig i en smal fålla av folkgemenskap över vilken en välmenande partipiska ska vina.

Vi andra har givetvis också känslor för Sverige, platsen och landet, hembygden, människorna, kulturarvet och samtidskulturen. Men när vi pratar om Sverige i politiska sammanhang, antingen det är i samförstånd eller hårda debatter, så är det den demokratiska rättsstaten Sverige vi pratar om. Vi ägnar oss åt diverse dragkamper om hur vi, genom lagstiftning och politik, ska forma tillvaron här. För oss finns inga eviga värden tatuerade på någon metafysisk nationell kropp – det som finns är en demokratisk förvaltning av ett samhälle, och det är den som är Sverige.

Och detta är anledningen till att Sverigedemokraterna föraktar den demokratiska rättsstaten Sverige. För de förstår att det är den demokratiska rättsstaten Sverige som står mellan dem och målet med deras politiska kamp. Mellan dem och segern i deras kulturkrig. I deras ögon är det just den demokratiska rättsstaten som förstör deras nation, deras egentliga Sverige, det äkta och rena Sverige där alla nödtorftigt trivs ihop i en enda, färglös och evig monokultur. De föraktar den pluralistiska, inkluderande samhällsordning som demokratiska krafter till höger och vänster byggt upp i både samförstånd och konkurrens, därför att den inte bara tillåter utan uppmuntrar olikheter – men olikheter och skiftande perspektiv är överflödiga och faktiskt skadliga enligt den sverigedemokratiska blicken. Politiker som Mattias Karlsson, Jimmie Åkesson, Louise Erixon, Cecilia Bladh in Zito, Aron Emilsson, Darko Mamkovic och Mikael Strandman är motiverade av övertygelsen att det är själva denna inkluderande, pluralistiska samhällsmodell som förstör nationen och dess eviga värden. Utan den, tycker de, kan vi lika gärna lägga oss ner och dö. För utan den har vi ingenting. Därför tänker de i termer av seger eller död. De har allt att vinna och inget att förlora, och vi som inte tänker likadant måste röjas ur vägen – utan direkt våld om möjligt, men bara om det är möjligt.

Och märk väl. Begreppet seger syftar på en slutgiltig triumf. I det Sverigedemokratiska tänkandet är en storvinst i ett riksdagsval helt otillräckligt, eftersom en politisk motståndare kan vinna lika stort i nästa val. Att segra i ett krig är något helt annat än att vinna ett val. Val är bara avstämningar i den demokratiska evigheten.

Segern måste vara oåterkallelig. Lika oåterkallelig som döden. Tills dess rasar kulturkriget.

Än så länge opererar Sverigedemokraterna i stort sett inom demokratins ramar. Men den makt de får, antingen i kraft av sin storlek i opinionsmätningar på riksplanet eller i form av majoriteter i kommuner, egna eller i samarbete med andra partier till höger, börjar de omedelbart använda till att angripa grundläggande demokratiska principer och funktionssätt. För det är inte genom att rulla fram stridsvagnar mot Rosenbad de vinner kulturkriget, inte heller genom att avskaffa allmänna val och förbjuda konkurrerande politiska partier – i alla fall inte i första läget. Det är genom att metodiskt gröpa ur fundamentet för demokratin, underminera det demokratiska samtalet med propaganda och hets, sätta ur spel rättsstatens skyddsmekanismer, en i taget. För visst låter det odramatiskt, rentav rätt vettigt på ett självklart sätt, när kommunalrådet i Sölvesborg Louse Erixon säger att det inte är ekonomiskt sunt att tvinga skolbiblioteken att köpa in böcker på alla modersmål som finns på skolan. Och att en kommun slutar med regnbågsflaggan är väl inte hela världen? Det låter väl inte helt fel när partiledaren Jimmie Åkesson säger att konst såklart kan se ut lite hur som helst, men just offentlig konst som köps in för skattepengar – den ska främja sammanhållning och vara oförarglig, inte provocera eller väcka anstöt. Och att döma av många reaktioner på sociala medier, är det bara rimligt att SD:s ledamot i riksdagens kulturutskott Aron Emilsson vill kalla in cheferna på Sveriges television och Sveriges radio och ställa dem till svars för specifikt programinnehåll. På samma sätt tyckte många att det lät liksom rättvist och balanserat när Anders Strandman, då SD-ordförande i Norrtälje, menade att journalister som jobbar på Public Service-bolagen borde kvoteras baserat på politisk hemvist så att deras sammansättning speglar resten av landet. Anders Strandman är idag riksdagsledamot för SD och ledamot i konstitutionsutskottet. Och på sitt sätt låter det okomplicerat när Sverigedemokraten och kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito i Hörby säger att fackföreningar borde arbeta för sina medlemmar utan politisk agenda. Bakgrunden var att Hörby kommun upplevt en aldrig tidigare skådad chefsflykt och dragit på sig skarp facklig kritik sedan SD tog över styret. Och för all del tycker säkert ganska många att det inte låter konstigt att SD:s ordförande i Norrköping polisanmäler Norrköpings stadsmuseum för att hans parti förekommer i en utställning om nazism – förtroendevalda politiker måste ju få reagera, eller hur?

Att Sverigedemokraterna är en demokratifientlig rörelse med klart fascistiska drag har stått klart från början och kan inte ha undgått någon. Ingen kan säga att man inget visste. Sverigedemokraterna gör ju bara vad de alltid sagt att de vill göra, och kultur- och mediepolitiken är själva instrumentet för den smygrevolution de iscensätter i Sverige, just nu, framför näsan på oss.


”Partiväsendets avigsidor äro iögonfallande. Friheten kan obestridligen missbrukas och blir missbrukad. Den innehåller emellertid just i sin egenskap av frihet botemedlen mot sin urartning. Den fria kritikrätten, offentligheten över vad som händer och sker och den rättskänsla som är tillfinnandes hos ett sunt folk, motverka förfallet.”

Så skrev Torgny Segerstedt 1933 i skriften Demokrati och diktatur. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning förbjöds i Tyskland 1935 och förblev förbjuden till krigsslutet. Segerstedt fortsatte att publicera vass kritik, inte bara mot Hitlertyskland och nazismen utan också mot den svenska samlingsregeringens Tysklandspolitik under krigsåren, och han angrep outtröttligt de inskränkningar i tryckfriheten samma regering införde under kriget. Vid ett par tillfällen konfiskerades upplagan av GHT. 1940 fick Segerstedt finna sig i att bli kallad till hovet och uppläxad av Gustaf V.

Torgny Segerstedt lät sig aldrig tystas, och han lämnar efter sig ett minne vi andra kan känna oss stolta över för all del, men främst måste inspireras och lära av. Efter sin död, som inträffade bara en dryg månad före Tysklands kapitulation, hyllades han i många länder. ”Han var trogen under de mörkaste timmarna av vår tids långa passionshistoria, då många andra sviktade”, sade BBC om Segerstedt i sin europeiska sändning på påskdagen 1945. ”En stor svensk och en stor europé” skrev brittiska The Times. Franska PEN-klubben hyllade honom som ”Europas samvete”.

Idag, 75 år senare, befinner vi oss i ett politiskt nödläge. Scenariot att svensk demokrati går förlorad inom det närmaste decenniet, eller mindre, är inte orealistiskt. Så det är verkligen inte bara demokratiskt sinnade politiker och oberoende publicister som borde fråga sig: vad skulle Torgny Segerstedt gjort? Det är hög tid att vi alla följer hans exempel. Och rasar mot det döende ljuset.


Läs mer om Torgny Segerstedt på Wikipedia
Läs om Stiftelsen Torgny Segerstedts minne
SD-politiker: journalister måste berätta vem de röstar på
Expert: SD-begäran om mediechefer unik
Hörbys SD-kommunalråd kräver opolitiska fack
SD Norrköping om kritiken: Politiker måste kunna ingripa mot övertramp

Läs också:
Sydsvenskans kolumnist Per T Ohlsson: Skräckscenariot och För demokratins skull. Kerstin Brunnberg, tidigare vd för Sveriges radio: Sverigedemokraterna vill misskreditera den oberoende journalistiken. Peter Franke i Värmlands folkblad: Alla varningslampor blinkar. Den amerikanske historiken Timothy Snyders skrift Om tyranni – tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet. För referens: Sverigedemokraternas sammanhållningspolitiska inriktningsprogram. Hela dikten av Dylan Thomas: ”Do not go Gentle into that Good Night”

Den futtiga fascismen

Eller: En julsaga för Jimmie Åkesson.

På kvällen före julafton 2019, denna magiska, glittrande dan före dan, då släppte HBO A Christmas Carol med Guy Pierce i huvudrollen. Miniserien är den senaste i en lång rad filmatiseringar av Charles Dickens omåttligt populära kortroman A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost-Story of Christmas från 1843. Du känner till berättelsen förstås, om den elake, småaktige, systematiskt cyniske Ebenezer Scrooge som bara tänker på sig själv och sitt eget välstånd, som isolerar sig från världen och struntar i att andra har det svårt. Under sagan konfronteras Scrooge med julens andar från det förflutna, nuet och framtiden, vilket får honom att granska sitt liv och komma till nya insikter om vad som egentligen är värt något. Och då kommer han såklart fram till att det som gör livet gott är relationer med andra, och att relationer bygger man först och främst genom att leva ett gott liv; vara snäll, omtänksam, hänsynsfull, förstående, hellre fria än fälla.

I den mån jag är uppfödd på sedelärande berättelser, så lärde de alltid att man ska göra gott, eller åtminstone så gott man kan. Hjälten är alltid någon som tar risker för att försvara någon svagare, eller någon som själv är svag och ändå står upp för sig själv och andra. Skurken är alltid någon som gynnar sig själv på andras bekostnad, som utövar den starkes rätt och inte tvekar att utnyttja andras nöd för egen vinning.

”Vårt land har varit ockuperat av främmande stater, utländska fogdar har förtryckt befolkningen, vi har attackerats och stått ensamma mot en samlad styrka av Europas stormakter och befunnit oss i ett förkrossande numerärt underläge. Ändå har vi alltid gjort motstånd, ändå har vi alltid rest oss, ändå har vi alltid segrat mot alla odds och överlevt. Tack vare den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter.”

Så skrev Mattias Karlsson, säkerligen med en blågul tår av rörelse i ögonvrån, efter riksdagsvalet 2018. Karlsson är inte bara ett vandrande pekoral, han är en av Sverigedemokraternas viktigaste ideologer, riksdagsledamot och vid tiden för detta fyrverkeri av verklighetsrevision Sverigedemokraternas partisekreterare.

Den lilla skaran patrioter och deras bultande hjältemod är ett delirium som den svenska nationalismens andliga ledare Mattias Karlsson nogsamt odlar, dessvärre inte bara i sitt eget huvud utan i hela rörelsen, och inte bara det – hela det samhälleliga samtalet, meningsutbytet om hur vi bäst bygger allt som är gemensamt, är nedsänkt i denna sörja av falska premisser och inbillade strider på liv och död.

”Det finns bara två val”, fortsätter Karlsson, ”seger eller död”.

Även om hela grunden för Mattias Karlssons världsbild är alltigenom hopdiktad och falsk, kommenterade partiledaren Jimmie Åkesson kamratens stridsrop med ”Det är ju sant”, i SVT:s Skavlan någon vecka senare, och utvecklade: ”det är ju ett kulturkrig som pågår”. Han sade det helt avslappnat, utan att blinka. Nittioåtta procent kyla och två procent trytande tålamod. De vill besegra oss, och de dör hellre än misslyckas.

Men nu när Sverigedemokraterna börjar få makt i många kommuner, ser vi att deras dryga stugfascism manifesterar sig mer än något annat i form av symbolpolitik, som i sin tur oftast bara är småaktig och elak. Trots allt grandiost ångande, den svullna patriotismen, det högstämda mässandet om sammanhållning, nationen som naturliga sammanhållande enheten efter kärnfamiljen, trots chefsideologen Mattias Karlssons sprickfärdiga rappakalja om hur vårt folk och dess tusenåriga kultur är under hot – så är Sverigedemokratisk politik bara ogin och ynklig.

I Trelleborg har Sverigedemokraterna lyckats få igenom att personer som inte skakar hand med det motsatta könet av kulturella eller religiösa skäl (läs: muslimer) kan glömma anställning i Trelleborgs kommun. I Staffanstorp styr Moderaterna med stöd av SD, och har utmärkt sig för att ta emot så få flyktingar man kan komma undan med, och de man ändå tar emot tvingas bo två och två i begagnade husvagnar. Rinnande vatten, duschar och toaletter måste de boende söka i en separat vagn. Alltsammans uppställt på en grusplan utanför orten, 20 minuters promenad från bussen. Staffanstorp har också infört förbud mot tiggeri, likt Vellinge och Lidingö. SD i Lomma ville också ha tiggeriförbud, men blev nedröstade av alla de andra partierna där. I Täby ville en Sverigedemokratisk kommunpolitiker stoppa ett författarbesök på biblioteket eftersom aktiviteten hade hbtq-tema och bland annat skulle handla om normkritik, något som enligt denna politiker hotar den rådande samhällsordningen.

I Sverigedemokraternas skyltfönster och experimentverkstad Sölvesborg, där Sverigedemokraten (och partiledarens sambo) Louise Erixon är kommunstyrelsens ordförande, spelar man ut desto mer av sitt register – där slutar man hissa Prideflaggan på kommunhuset, man tar bort kravet att skolbiblioteken ska ha böcker på alla de modersmål som finns representerade på skolan, man ställer in välkomstceremonin för nya medborgare (men det fick man backa på eftersom det bröt mot lagen). Man har också beslutat att bara köpa in sådan konst som är ”klassisk och tidlös” i stället för ”menskonst”. Sverigedemokraten Rolf Hans Berg som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sölvesborg hörde också av sig till Kulturförvaltningen där i ett brev där han uttryckte sitt missnöje med att man satte upp en pjäs av Selma Lagerlöf på arabiska på ett bibliotek.

Av allt bombastiskt tal blev ser vi bara futtig snålhet. Taskigheter. Föraktfulla markeringar mot alla som inte tillhör eller vill tillhöra Sverigedemokraternas inbillade majoritetskultur. De markerar mot skolungar med andra modersmål än svenska. Mot barnfamiljer som vill se pjäser. Människor som flytt från krig och elände. Fattiga, hemlösa, hbtq-personer – vem som helst som de tycker inte passar in och därför ska nöja sig med vad de på nåder gives, och som mer eller mindre saknar resurser att stå upp för sig.

Sverigedemokraterna lånar ofta klassiska deviser vi förknippar med arbetarrörelsen, som ”gör din plikt, kräv din rätt”. Sverigedemokraterna hatar socialdemokratin men pratar nostalgiskt om Per-Albin och folkhemstanken. Det talas också gärna om att svensk kultur och rättstradition vilar på kristen grund.

Själv undrar jag vad som hände med deviser som ”sparka inte på den som ligger”, ”ge dig inte på den som är mindre” eller – som Jesus säger i Bergspredikan – ”Allt vad ni vill att människor­na skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. (Matt 7:12)

Allt detta bedrövar mig nu när det blivit jul igen och jag tänker på den sedelärande berättelsen om Ebenezer Scrooge. För vi lever i en tid då människor skryter om sina stenhjärtan och hånar den som vill vara god. Det känns så väldigt underligt, för likt många Sverigedemokrater kan också jag känna en nostalgisk längtan efter ett Sverige som verkar förlorat, bortom räddning. Det Sverige jag minns från min barndom, som jag växte upp i, och som bidrog till att forma mig. Ett öppet, vänligt och tryggt Sverige som stod för rättvisa, jämlikhet och internationell solidaritet. Ett Sverige där vi tog hand om den som behövde det. Där vi levde och lät leva. Där vi strävade åt rätt håll; bort från förtryck mot minoriteter, bort från orättvisa mellan kvinnor och män, bort från fattigdom, bort från hat, fördomar och diskriminering.

Tycker inte genomsnittliga Sverigedemokrater också också att berättelsen om Scrooge slutar precis som den ska – med att han inser att hans småaktighet och förakt för svaghet gjort honom blind för vänlighetens, gästfrihetens och godhetens betydelse för alla människor? Nog gör de det? För även om karaktären Ebenezer Scrooge etsat sig fast i populärkulturen som sinnebilden av en dålig människa, symboliserar han också något vackert och hoppfullt, en av människans kanske bästa egenskaper. För när hans spöken har visat honom att det är han som gör världen till en sämre plats, kommer Scrooge faktiskt till insikt om sina tillkortakommanden som medmänniska – och ändrar sig.


“You are fettered,” said Scrooge, trembling. ”Tell me why?”
”I wear the chain I forged in life,” replied the Ghost. ”I made it link by link, and yard by yard; I girded it on of my own free will, and of my own free will I wore it.” 

“It is required of every man,” the ghost returned, ”that the spirit within him should walk abroad among his fellow-men, and travel far and wide; and, if that spirit goes not forth in life, it is condemned to do so after death.” 

“Men’s courses will foreshadow certain ends, to which, if persevered in, they must lead,” said Scrooge. ”But if the courses be departed from, the ends will change.” 

Charles Dickens – A Christmas Carol


PS. När jag skrev den här texten hade jag bara sett trailern till miniserien A Christmas Carol. Nu finns den på HBO Nordic, den är i tre timslånga delar och jag rekommenderar den varmt.